ČOSKORO - HAMAROSAN

CHIRAM, s.r.o. - Ulica práce 7 - 945 01 Komárno

+421 (0)903 769 341 | +421 (0)35 77 13 123

csekes@chiram.sk | csekes@yahoo.com


Ordinačné hodiny - Rendelés

Pondelok - Hétfő
7.00 - 14.00
Utorok - Kedd
15.00 - 19.00
Streda - Szerda
7.00 - 14.00
Štvrtok - Csütörtök
7.00 - 14.00
Piatok - Péntek
7.00 - 14.00